נושא המכתבים היהודי בגטו ורשה - פרק בסדרת רשת דוקומנטרית עבור יד ושם